COVID-19 ovlivňuje pracovní místa a odbornou přípravu mladých Evropanů

  • Údaje Eurostatu ukazují, že více než jeden ze šesti mladých lidí v EU v roce 2020 nepracoval, necvičil ani se neúčastnil odborné přípravy (NEET).
  • Mladé ženy byly postiženy více než muži.
  • Česká republika a Nizozemsko měly nejnižší sazby NEET.
  • Podle Světového ekonomického fóra je díky technologickému pokroku potřeba povrchové úpravy.
  • Projekt záruky Evropské unie pro mládež pomohl od roku 2013 24 milionům mladých lidí pracovat nebo trénovat.

Nové údaje ukazují, že více než jeden ze šesti mladých lidí v Evropské unii nepracuje, ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET).

Podíl mladých lidí ze skupiny NEET od roku 2013 klesá. V roce 2020 však čísla šla opačným směrem. „Tato náhlá změna odráží hospodářský pokles spojený s pandemií COVID-19,“ uvedl statistický úřad Evropské unie Eurostat.

COVID-19 vedl k nárůstu počtu mladých dospělých „NEET“ v Evropské unii.

Foto: Eurostat

Mladé ženy jsou nepřiměřeně postiženy

V roce 2020 bylo 17,6% mladých dospělých ve věku od 20 do 34 let klasifikováno jako NEET. Podle Eurostatu je to o 1,2 procentního bodu více než v roce 2019.

U mladých žen je větší pravděpodobnost, že nebudou mít vzdělání nebo práci.

V osmi členských státech EU byl podíl mladých žen v roce 2020 nejméně o 10 procentních bodů vyšší než u mladých mužů.

V České republice a Nizozemsku byla nejnižší míra nezaměstnaných, vzdělaných nebo vyškolených mladých lidí. Itálie zaznamenala nejvyšší míru NEET u mužů i žen.

Graf ukazující úroveň zaměstnanosti a odborné přípravy mladých mužů a žen v Evropě

Ženy jsou postiženy horší než muži.

Foto: Eurostat

Funkce – dvojité rušení

Údaje Eurostatu odrážejí zjištění zprávy o budoucnosti pracovních míst do roku 2020 vydané Světovým ekonomickým fórem.

To varuje před „dvojitým narušením“ pracovních míst v důsledku dopadu COVID-19 a technologického pokroku.

Do roku 2025 zpráva předpovídá, že polovina zaměstnanců bude potřebovat rekvalifikaci, protože přijetí technologie změní povahu pracovních míst a práce.

Odstávky související s COVID, ztráta pracovních míst a recese tento rozdíl v dovednostech prohlubují.

“Pandemie nepřiměřeně zasáhla miliony pracovníků s nízkou kvalifikací,” uvedl Jeff Magioncalda, generální ředitel specializovaného na online vzdělávání Coursera, jeden z partnerů ve Zprávě o budoucnosti pracovních míst.

Vyzývá k „koordinovanému úsilí organizací v oblasti rekvalifikace“, které by lidem pomohlo získat přístup k učení a vrátit se k pracovní síle.

Na summitu o novém uspořádání Světového ekonomického fóra se setkávají vedoucí představitelé z oblasti obchodu, vlády, občanské společnosti, médií a širší veřejnosti, aby vytvořili novou agendu pro růst, zaměstnanost, dovednosti a spravedlnost.

Dvoudenní virtuální událost, která se bude konat ve dnech 1. a 2. června 2021, se bude zabývat nejdůležitějšími oblastmi diskuse, objasní postup a shromáždí nejvlivnější vůdce a organizace, aby společně urychlili pokrok.

Summit bude rozvíjet nové rámce, formovat inovativní řešení a urychlit práci na čtyřech tematických pilířích: hospodářský růst, oživení a transformace; práce, mzdy a tvorba pracovních míst; Vzdělání, dovednosti a celoživotní učení; Spravedlnost, začlenění a sociální spravedlnost.

Evropská unie podporuje řadu iniciativ Snižování nezaměstnanosti mladých lidí A pomáhat mladým lidem v práci nebo na školení.

Tyto zahrnují Záruka pro mladékterá pomohla 24 milionům mladých lidí od jejího vzniku v roce 2013 a od vypuknutí epidemie byla posílena.

Zárukou je závazek všech členských států EU, že mladí lidé do 30 let obdrží dobrou nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, odborného výcviku nebo odborné přípravy do čtyř měsíců poté, co se stanou nezaměstnanými nebo opustí vzdělání.

V červenci 2020 rovněž posílila Evropská komise Evropská učňovská aliance, jehož cílem je zvýšit kvalitu, nabídku a image veřejnosti učňovského vzdělávání v celé Evropě.


READ  Český hackerský útok | Balkánský vhled

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *