Daňový systém pro globální ekonomiku: co chce technologie?

Evropská komise tento týden oznámila, že se vzdává ambiciózních plánů pro digitální daň v celé EU, a to po dohodě ministrů financí skupiny G20, která by připravila půdu pro minimální sazbu daně z globální spolupráce ve výši 15 procent, což by mohlo mít dopad na některé země v svět. Největší technologické společnosti.

„Po mnoha letech diskusí a v návaznosti na pokrok dosažený v loňském roce jsme dosáhli historické dohody o stabilnější a spravedlivější mezinárodní daňové struktuře,“ prohlášení Z čtení G-20 po benátském summitu minulý víkend.

Dohoda de facto odložila vlastní plány EU, které měly být předloženy 20. července. Brusel načrtával plány pro Evropskou unii. 0,3% daň z prodeje zboží a služeb online společnostem s ročním obratem nejméně 50 milionů eur. Evropská komise navrhla, že tato daň by mohla pomoci podpořit fond pro obnovu ve výši 750 miliard eur, což může ročně přispět až 1,3 miliardy eur.

Po návštěvě americké ministryně obchodu Janet Yellen v Bruselu na začátku tohoto týdne, uvedla to Komise Jejich plány byly pozadu, že uvítali 15% cla schválená skupinou G20 a podpořená 132 zeměmi účastnícími se jednání v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Hospodářský komisař Evropské unie Paolo Gentiloni popsal tento krok jako „vítězství daňové spravedlnosti, sociální spravedlnosti a multilaterálního systému“.

Během své návštěvy se Yellen setkala také s irským ministrem financí Pascalem Donohueem, který stojí v čele Euroskupiny, která se dlouhodobě staví proti myšlence daně, která by mohla ovlivnit spolupráci daňového systému v jeho zemi. „Jedná se o historickou dohodu, která je v zájmu téměř všech zemí, a je důležité, aby se každý pokusil připojit,“ uvedl po setkání Yellen.

Pokusila se také rozptýlit obavy z celosvětové daňové dohody z Estonska, které má živý vznikající technologický ekosystém. Po jednáních s prezidentem a ministrem financí země Yellen prohlásila, že „má smysl, že tyto země chtějí najít způsob, jak se dostat k„ ano “.“

READ  Dojde k zásadní změně ve vztazích mezi EU a Čínou?

Příznivci posíleného globálního daňového systému čelili odporu zevnitř i mimo Evropu. Za vlády Bidena předložily Spojené státy počátkem června návrh, který přiblíží vyjednávací delegace v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Toho nemohl dosáhnout bývalý prezident Donald Trump poté, co navrhl různé podmínky pro globální daňový systém, včetně možnosti některých stran opustit nový systém.

Evropské rozdíly v digitálních daních

Vzhledem k předchozí neochotě Spojených států plánovat pokrok v jednáních v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj se některé evropské země rozhodly vytvořit vlastní daňové struktury pro digitální ekonomiku, včetně Spojeného království, Španělska, Francie , Rakousko, Itálie, Maďarsko a Polsko. Návrhy se objevily také z Belgie, České republiky a Slovenska.

Rozdíly mezi zbožím a službami zahrnutými v rámci těchto předpisů, jakož i samotné daňové sazby, však již dlouho působily frustraci pro ty, kdo jsou v tomto odvětví.

Tyto rozdíly lze vidět v opatřeních prováděných výše uvedenými evropskými zeměmi, včetně Maďarska, které přijalo dočasnou 7,5% daň z příjmů z online reklamy pro společnosti s globálním ročním příjmem 100 milionů HUF, což je rámec, který je v rozporu s Francií. 3% daň z reklamních služeb založených na uživatelských datech a tržbách uskutečněných prostřednictvím digitálních rozhraní platí pro společnosti s globálním výnosem 750 milionů eur a domácími příjmy 25 milionů eur.

Výsledkem bylo, že ti v technologickém průmyslu pociťovali rostoucí zátěž v důsledku nově vznikajících povinností dodržování předpisů u různých daňových úřadů, a podporovali tak mezinárodní dohodu, která by sladila ceny.

Oblíbená mezinárodní nabídka pro startupy

Zatímco pokusy EU o vytvoření vlastního digitálního daňového rámce byly v rozporuplné situaci napříč členskými státy EU dobře míněny a upřednostňovány, cílem vždy bylo najít globální řešení. Jedná se o konzistentní postoj, který zaujímají jak ti ve startupové komunitě, tak i velké technologické společnosti.

READ  Seznamte se s největšími jmény ve světě módy s magisterským titulem v oboru nové žurnalistiky

Sdružení se sídlem v Bruselu Spojen se startupy Zúčastnil se veřejné konzultace zahájené Komisí počátkem tohoto roku, aby se posoudila vhodnost digitálních daňových plánů EU. Pro ně byly jasné obavy, jak by taková daň ovlivnila spouštěcí komunitu bloku.

„Implementace nové digitální daně zaměřené na velké hráče ovlivňuje také jejich nejmenší ekonomické partnery,“ uvádí jejich zpráva. Číst, s důrazem na data, že „přírůstkové náklady velkých nadnárodních digitálních společností budou přeneseny na malé a střední podniky a začínající podniky“.

Mezitím Sdružení aplikací, která zastupuje světové vývojáře aplikací, uvedla, že mnoho „malých nadnárodních společností“, jejichž jsou členy, „čelí při vstupu na nové trhy různým výzvám“ a že by to bylo ovlivněno pouze celoevropskou daní, dokud stále existuje možnost vytvoření rámce mezinárodní.

Jednalo se o podobnou linii, kterou zdůraznil SMUnited, kteří poznamenali, že jejich členové obecně nemají zdroje na „využívání různých systémů daňového plánování a čelí vysokým nákladům na dodržování předpisů a vyšším efektivním daňovým sazbám.“

Pro ty, kteří pracují napříč technologickými průmyslovými odvětvími po celém světě, představuje mezinárodní dohoda, jako je dohoda vypracovaná G-20 minulý týden, nejbezpečnější přístup k řešení dilematu překlenutí mezer v globální digitální ekonomice.

G20 v říjnu

Přesné podrobnosti nového systému ještě nebudou zveřejněny, a to před říjnovým setkáním vedoucích G20 v Římě. Po dohodnutí specifik nového systému to bude mít významný dopad na digitální ekonomiku. V Evropě to může mít dopad na to, kam se některé společnosti rozhodnou zřídit své sídlo. Země jako Irsko a Lucembursko jsou se svými atraktivními nízkými daňovými sazbami již dlouho preferovaným místem velkých technologických společností působících v celé Evropské unii.

Exekutiva Evropské unie se již dříve pokusila přijmout reformovaný daňový rámec, který by pomohl řešit některé výzvy globální ekonomiky. Plány na rok 2019 by vedly k 3% dani pro společnosti, které generují příjmy ve výši 750 milionů EUR, z nichž 50 milionů EUR je zdanitelným příjmem v EU.

READ  Když Rusko útočí, Spojené státy a Evropa přemýšlejí o konci poválečného světa, který vytvořily

Získání jednomyslné dohody mezi členskými státy EU, která je nezbytným předpokladem pro přijetí daňové reformy EU, se však ukázalo jako obrovská výzva, přičemž země jako Irsko, Finsko a Švédsko se postavily proti plánům.

Je nepravděpodobné, že brzo skončí námitky proti mezinárodní dohodě z několika evropských zemí, včetně Irska, Estonska a Maďarska. Promluvte si s irskými médii ČtvrtekMinistr financí Pascal Donohue zaujal opatrný tón a poznamenal, že Irsko nemohlo souhlasit s dohodou v OECD, jaká je v současné době. Donohue uvedl, že by upřednostňoval snížení sazby, aby odpovídala sazbě daně z irské spolupráce ve výši 12,5%.

Avšak vzhledem k odhodlání americké vlády reformovat daňový systém pro globální ekonomiku mohou říjnové rozhovory G-20 přinést pozitivní výsledek.

Prémiový fotografický kredit: Andrei Karina / Unsplash

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.