Evropská investiční banka poskytuje odboru Českých drah poradenskou pomoc při modernizaci

Evropská investiční banka (EIB), banka Evropské unie, bude nadále podporovat modernizaci českých národních železnic a poskytovat poradenskou pomoc Správě eleznic, So (SŽ), státní železniční správě České republiky. Evropská investiční banka podpoří SŽ při vývoji metodiky a nástrojů pro hodnocení vhodnosti partnerství veřejného a soukromého sektoru pro realizaci projektů železniční infrastruktury v zemi. Evropská investiční banka a České dráhy podepsaly v Praze 24. března poradní smlouvu.

EIB také pomůže SŽ rozvinout vlastní schopnosti identifikovat a připravovat PPP projekty v železničním sektoru a uvádět získané dovednosti do praxe. Podle dohody Evropská investiční banka a Správa eleznic prozkoumají nejúčinnější struktury financování, které umožní účast soukromého sektoru na rozvoji železnic – jako jsou společné podniky – s cílem podpořit výstavbu nebo modernizaci železnic.

„Učinit odvětví dopravy v EU zelenější, udržitelnější a uhlíkově neutrální jsou klíčové kroky pro úspěch globálních opatření v oblasti klimatu,“ řekla Liliana Pavlová, viceprezidentka Evropské investiční banky, která dohlíží na operace Evropské investiční banky v České republice. „Modernizace železnic nám neumožní dosáhnout Naším cílem je nejen stát se do roku 2050 uhlíkově neutrálním kontinentem, ale také poskytnout našim lidem a firmám bezpečnější, efektivnější a pohodlnější dopravu. Tyto investice také posílí sociální a ekonomické Naše partnerství se Správou eleznic je důležitým krokem k těmto cílům a jsem velmi rád, protože naše poradenské služby budou hrát významnou roli v modernizaci českého železničního systému.“

Mojmir Nijslip, náměstek generálního ředitele modernizace železnic SŽ, uvedl: „Po dokončení bude tato metodika obecně aplikována na analýzu vhodnosti jednotlivých modelů partnerství veřejného a soukromého sektoru pro projekty řízení Českých drah. Budeme ji moci opakovaně používat v v příštích letech při hledání nejlepší cesty k PPP pro jednotlivé stavební projekty. Měla by tak vzniknout partnerství pro konkrétní projekty, které byly identifikovány jako způsobilé pro financování pomocí modelu PPP.“

READ  Rozvíjející se trhy zaznamenaly rally v roce 2022, ale až v červenci

Bezplatná poradenská pomoc hrazená z fondů EU

Správa železnic bude využívat služby zdarma, protože náklady na poradenskou podporu Evropské investiční bance hradí Evropská unie prostřednictvím Evropského investičního poradenského centra (EIAH). Odborníci z European PPP Experience Center (EPEC), projektový management EIB a JASPERS, na kterém je EIAH zapojena, poskytnou Správě eleznic technickou pomoc a rozšíří spolupráci mezi SŽ a JASPERS.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.