Nová studie poukazuje na „feminizaci“ českého školství po roce 1989

„Ve studii jsme pozorovali, že podíl parametrů se v průběhu několika generací zvyšoval a že k nárůstu došlo zejména během 90. let, kdy došlo k posunu od centrálního plánování k tržní ekonomice.

„Dělo se to nejen v České republice, ale v celém středoevropském regionu, protože příjmy ze vzdělávání se hodně zvýšily, a to znamenalo, že vysokoškolsky vzdělaných pracovníků bylo v té době velmi málo.

„Z profese se v tomto období vytratili především muži, protože viděli, že v různých povoláních si mohou vydělat lepší mzdy.

Na druhou stranu se zdá, že ženy v tomto období zůstávají v učitelské profesi. To je to, co jsme pozorovali v datech.

„Jinak je míra odchodu učitelů z profese přibližně stejná jako v jiných regionech Evropy, snad s výjimkou jižní Evropy, kde je fluktuace na trhu práce obecně nižší.“

Existuje nějaký důvod si myslet, že tento trend se méně týká žen? Bylo to kvůli starým genderovým rolím nebo kvůli něčemu jinému?

Philip Berthold |  Foto: Cerge-EI

„No, to, co se děje v učitelské profesi, ale stává se to i jinde, je, že když někdo tu profesi opustí, stane se to většinou na začátku kariéry, to znamená během prvních dvou až tří let po absolvování.“

„Na základě údajů, které máme, se zdá, že ženy jsou v této profesi stabilnější.

Existuje také společenské pravidlo, že samci musí „živit rodinu“, což je v tomto regionu velmi běžné.

„Každopádně se mi zdá, že učitelé-muži v podstatě změnili profesi, aby vydělali více peněz jinde, protože je k tomu tolik příležitostí.“

Jaká období zahrnovalo vaše studium?

„Dívali jsme se na účastníky, kteří jsou většinou již v důchodu, do dvou generací.

READ  Nový státní zástupce EU dýchá krkem českému předsedovi vlády

Jedna skupina začala profesionálně pracovat v polovině 50. nebo 60. let. Druhý začal v 70. letech 20. století.

„Neměli jsme mnoho účastníků, kteří začali svou kariéru v 90. letech nebo po nich.

„Jev popsaný dříve byl pozorován u těch učitelů, kteří svou kariéru zahájili dříve [post-communist] ekonomická transformace.

„Toto jsou data, na která jsme se spoléhali, a proto nemůžeme moc říci o posledním vývoji, například o učitelích, kteří začali svou kariéru teprve před pěti lety.“

Myslíte si, že velké zvýšení platů učitelů bude mít nějaký vliv na omezení tohoto jevu?

„Myslím, že může být, ale bude to nějakou dobu trvat. Je to proto, že muži se nejen vyhýbají výuce kvůli mzdě, ale také se více zajímají o kariérní rozvoj.“

„Posledním termínem mám na mysli, že nemusí nutně chtít strávit celou svou kariéru před dětmi, ale místo toho se mohou chtít stát mentorem nebo tak něco.

Tento druh kariérního postupu v českém školství stále velmi chybí. Ve vyšších vzdělávacích pozicích, jako jsou ředitelé, vidíme více mužů.

„V českém školství nám chybí jasný systém kariérního postupu a myslím, že to je něco, co musíme v České republice rozvíjet.“


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.