Postdoktorandské místo v oboru Ekologie nebo Evoluční biologie na Masarykově univerzitě

 oddělení, oddělení: Ústav botaniky a zoologieCollege of Science
Čas doručení: 15. února 2022
počáteční datum: 2022 (termín dohodou)
Typ práce: plný úvazek
Pracovní obor: věda a výzkum

Proděkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity vyhlašuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa Postdoktorand v ekologii nebo evoluční biologii,
Masarykova univerzita, Česká republika

Pracoviště: Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Brno, Česká republika
Typ smlouvy: Dočasná pozice se smlouvou na dva roky, neakademik
pracovní hodiny: 1,0 FTE (práce na plný úvazek na 40 hodin týdně)
Předpokládané datum zahájení: 2022 (termín dohodou)
Počet volných míst: 1
Termín registrace: 15. února 2022

O pracovišti

Masarykova univerzita Je to druhá největší univerzita v České republice s deseti fakultami, více než 5 000 zaměstnanci a více než 30 000 studenty.

FCollege of Science MU, hrdá těhotná Excelence Award v oblasti lidských zdrojů ve výzkumu Evropskou komisí je fakultou zaměřenou na výzkum, nabízí pregraduální vzdělávání (bakalářský, magisterský a doktorský studijní program) a je úzce propojena s primárním i aplikovaným výzkumem a středním vzděláváním pro vědní obory: matematika, fyzika, chemie, biologie a vědy o Zemi. Jsme nejproduktivnějším vědeckým pracovištěm Masarykovy univerzity s cca 40 % výsledků výzkumu MU.

Ústav botaniky a zoologie Jde o moderní centrum pro výzkum a výuku evoluční biologie, biosystémů a ekologie. Její výzkumné skupiny studují evoluční vztahy a taxonomii organismů, jejich diverzitu od lokální až po kontinentální úroveň a ekologické vztahy jednotlivých druhů, populací a společností ve vztahu k přirozeným a člověkem vyvolaným změnám v celých ekosystémech.

Pracovní pozice

Hlavní povinnosti

 • Provádět nezávislý výzkum v oblasti biosystémů a taxonomie, vegetačních věd, makroekologie, kvartérní paleobiologie, evoluční biologie, molekulární ekologie, populační ekologie, behaviorální ekologie, rybí parazitologie, molekulární parazitologie a parazitologické epidemiologie, hydrobiologie, biologie půdy nebo mammalogie
 • Psaní vědeckých publikací pro mezinárodní časopisy
 • Prezentace na mezinárodních konferencích
 • Během smluvního období by postdoc neměl mít žádnou jinou práci. Na katedře botaniky a zoologie v Brně se předpokládá přítomnost postdoka s výjimkou pracovních cest (konference, workshopy nebo terénní práce) a prázdnin.
READ  Nedůvěra a podpora v Japonsku po vyloučení Naomi Osaky | Akce

Dovednosti a kvalifikace

 • PhD v ekologii, evoluční biologii, botanice, zoologii nebo příbuzných oborech (ne ukončeno déle než osm let)
 • Méně než 8 let od získání titulu Ph.D. V době nástupu do prac
 • kandidáti PhD. Na Masarykově univerzitě musí mít první místo minimálně dva roky mimo MU
 • Specializuje se na jednu z následujících oblastí: biologické systémy a taxonomie, botanika, makroekologie, kvartérní paleobiologie, evoluční biologie, molekulární ekologie, populační ekologie, behaviorální ekologie, rybí parazitologie, molekulární parazitologie a parazitologie, hydrobiologie, biologie půdy nebo mammalogie
 • Mezinárodní zkušenost (studium nebo práce, alespoň dva roky v posledním čtyřletém období, na univerzitě nebo výzkumné instituci mimo ČR nebo SR)
 • Publikační zkušenosti (první autor nebo korespondující autor minimálně tří článků z výše uvedených oborů publikovaných v časopisech indexovaných v databázi Web of Science)
 • Plynulost v mluvené a psané angličtině, jak bylo prokázáno v předchozích mezinárodních publikacích, konferenčních prezentacích nebo stážích
 • Dobré komunikační schopnosti, motivace pro týmovou práci
 • Flexibilní a nezávislý způsob organizace práce s jasným zaměřením na vědu

neoficiální Dotazy na práci Lze jej zaslat Soně Hroudové na email hroudova@sci.muni.cz.

nabízíme

 • Zajímavá práce v dynamicky se rozvíjející univerzitní oblasti
 • Flexibilní pracovní doba a příležitostná domácí kancelář pro podporu osobních potřeb v rodině a kariéře
 • Zaměstnanecké benefity jako 6 týdnů placené dovolené ročně, příspěvek na penzijní připojištění, finanční příspěvek na stravování, obědy v menze MU, Multisport karta, očkování zdarma, zlevněné jazykové kurzy, sleva na vysokoškolské kino, nabídka mobilního tarifu Vodafone exkluzivní, balíček péče Děti – Campus
 • Možnost pracovat a žít v a Moderní a dynamické město (Další informace o životních nákladech viz Numbio)
 • Mezinárodní štábní kancelář Poskytuje podporu při vašem přesunu do Brna

Proces aplikace

Musí mít aplikaci Odesláno online do 15. února 2022 prostřednictvím elektronické přihlášky, Viz odkaz na elektronickou přihlášku na začátku a na konci oznámení.

READ  Česká republika je připravena stáhnout jednotky z Afghánistánu

Uchazeč musí předložit následující:

 • Curriculum vitae včetně seznamu publikací (s jasným uvedením článků indexovaných v databázi Web of Science)
 • Motivační dopis s uvedením vašeho zájmu o ekologii a evoluční biologii a jak splňujete výše uvedené požadavky (maximálně 2 strany)
 • Jména a kontaktní údaje alespoň dvou rozhodčích

Po úspěšném odeslání přihlášky obdržíte automatický potvrzovací email z jobs.muni.cz.

Výběrový proces

Přijaté přihlášky budou pečlivě zváženy v souladu s Principy Charty EU a právo výzkumných pracovníků. Kritéria výběru: (1) splnit výše uvedené kvalifikační požadavky, (2) předložit všechny požadované dokumenty.

Pokud vás nekontaktujeme nejpozději do 10 pracovních dnů po uzávěrce přihlášek, znamená to, že jsme zařadili do užšího výběru další uchazeče, kteří splňují požadavky na pracovní pozici.

Uchazeči z užšího výběru budou pozváni na osobní nebo online pohovor.

Zásady náboru fakulty (OTM-R) lze vidět tady.

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity je zaměstnavatelem rovných příležitostí. Podporujeme rozmanitost a jsme odhodláni vytvářet inkluzivní prostředí pro všechny zaměstnance. Navštivte stránku kariéry.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *