Robotické svařování a bezpečnost

Díky širokému výběru robotiky a neustále se vyvíjející technologii je robotické svařování použitelné i v jiných výrobcích využívaných zákazníky.

Robotické svařování a jeho využití

U nás i po celém světě je jednou z nejběžnějších aplikací průmyslových robotů obloukové a bodové svařování. Svařovací roboty poskytují menším i středním výrobcům řadu výhod. A co je nejdůležitější, robotické stanice zvyšují svou produktivitu a současně poskytují kvalitnější svary, a tím snižují množství odpadu. Průmyslové roboty také poskytují výrobcům příležitost řešit současný nedostatek kvalifikovaných svářečů.

Svařování bylo vždy nebezpečnou prací a není pochyb o tom, že díky robotům je to bezpečnější. Díky eliminaci lidského faktoru z procesu svařování eliminují roboti nebezpečí pro operátora, jako je úraz elektrickým proudem, expozice plynům a toxickým parám a poškození rohovky oka. Toto je třeba vzít v úvahu také při výběru svařovací automatizace.

Jak zajistit bezpečnost obsluhy svařovacích robotů

Bezpečné robotické svařování je pro účinnost automatizace velmi důležité. Bez ohledu na typ aplikace je nejprve třeba se zabývat zásadní otázkou. Integrátor průmyslových robotů, výrobce robotů a investor přebírají odpovědnost za přípravu bezpečného řešení, které bude splňovat všechny příslušné standardy. Po vytvoření pozice a poskytnutí potřebných informací zaměstnancům jsou navíc provozovatelé zodpovědní za uplatňování těchto doporučení při každodenní práci. V odůvodněných situacích se doporučuje provést odpovídající školení.

K nehodám svařovacích robotů obvykle dochází za neobvyklých provozních podmínek, jako je programování, údržba, testování, nastavení nebo seřizování. Nejčastěji se to stane, když je zaměstnanec dočasně umístěn v pracovním prostoru. Ve většině případů jsou bezpečnostní funkce buď zakázány, nesprávně nakonfigurovány nebo byly obejity zaměstnancem. V této situaci představují svařovací roboty pro personál skutečnou hrozbu.

Prvním krokem při vývoji bezpečnostní strategie pro operátora robota může být provedení posouzení rizik, které zohlední typ potenciálního nebezpečí, frekvenci vystavení nebezpečí a pravděpodobnost zranění. Posouzení rizik práce robota vám pomůže identifikovat nebezpečí. Po dokončení by měl být proveden akční plán k řešení rizik identifikovaných v hodnocení rizik. Účinné bezpečnostní systémy pro průmyslové roboty jsou obvykle kombinací elektricky blokovaných obvodových krytů, bezpečnostních světelných závěsů, bezpečnostních laserových skenerů a bezpečnostních rohoží citlivých na tlak. Automatické svařovací clony a velkoobjemové ventilační systémy mohou také minimalizovat vystavení rizikům v prostředí svařování. Bezpečné robotické svařování může v závislosti na situaci využívat různé kombinace jednotlivých systémů.

READ  Palestinci a Liga arabských států odsuzují otevření české kanceláře v Jeruzalémě - EURACTIV.com

Svařovací roboti jsou praktické řešení

Existuje mnoho různých produktů, které lze úspěšně svařovat průmyslovým robotem. Zde můžete zvážit celou řadu technologií na straně robotizace a samotného svařování. Nejoblíbenějšími aplikacemi jsou určitě ty, které používají svařování TIG a MIG / MAG, což ale neznamená, že se jiné metody používají jen zřídka. Svařovací robotika je stále dostupnější i pro malé výrobce. Vyzkoušet můžete například modely od Universal Robots – těžké UR16e, stolní UR3 a UR3e, UR5 a UR5e a UR10 a UR10e.

Stále více společností se každý rok přiklání k automatizaci výroby. Existuje také mnoho prvotřídních zdrojů energie a dodavatelů příslušenství. To vše je důvod, proč se robotické svařování používá v nejrůznějších aplikacích. To poskytuje nové výrobní příležitosti pro společnosti působící v oblasti průmyslového svařování.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *