Skutečný vlastník nenalezen 404: Je Evropská unie veřejným …

Celkově více než rok po termínu pro přesun AMLD v Evropské unii devět zemí Evropské unie stále nemá veřejné domény výhodných registrů. Jiní ukládají omezení geografického přístupu, což je v jasném rozporu s pravidly Evropské unie. Většina zemí Evropské unie zavedla překážky, jako je neplacené předplatné a zákaz registrace, které, i když jsou legální, omezují přístup k datům a použitelnost.

Je bezpodmínečně nutné, aby vlády Kypru, České republiky, Finska, Řecka, Maďarska, Itálie, Litvy, Rumunska a Španělska plně provedly Pátou dohodu EU o boji proti praní peněz a bez dalšího odkladu vytvořily registry veřejně prospěšného vlastnictví.

Dále musí všechny členské státy EU zajistit, aby byl respektován duch směrnice EU. Prvním krokem k zajištění kvality záznamu je shromáždit všechny důležité informace a zpřístupnit je k identifikaci skutečného vlastníka a pochopení jeho vztahu s právním subjektem. Tyto informace by proto měly být snadno dostupné. Čím je pro uživatele snazší prohledávat protokol, analyzovat komunikaci a kontrolovat data s dalšími relevantními informacemi, tím je pravděpodobnější, že úřady a další aktéři budou schopni identifikovat varovné signály a potenciální nesrovnalosti.

Samotná Evropská komise má významnou příležitost řešit tyto zjevné nedostatky ve změně směrnice členských států. V rámci nadcházejícího souboru pravidel pro boj proti praní peněz by Komise měla navrhnout soubor pokynů ke zlepšení dostupnosti údajů o užitečných vlastnostech a usnadnění propojení záznamů v celé Evropské unii.

Pokud nebudou tyto problémy řešeny ve všech oblastech, budou se orgány a nezávislé subjekty v Evropské unii i mimo ni nadále potýkat s obtížemi při identifikaci skutečných jednotlivců za společnostmi, které jsou zneužívány a zneužívány ke spáchání finančních trestných činů – což znamená, že neexistuje zastavení toků špinavých peněz v Evropské unii.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *