Stipendia vlády České republiky pro zahraniční studenty 2023/2024 (magisterské a doktorské studium)

Uzávěrka: 30. září 2022

Žádosti o státní stipendia České republiky pro zahraniční studenty 2023/2024 jsou otevřeny. Vláda České republiky V rámci své zahraniční rozvojové spolupráce poskytuje každoročně stipendia. Takzvaná vládní stipendia podporují studenty z rozvojových zemí, kteří chtějí studovat na veřejných vysokých školách v České republice.

Česká republika nabízí stipendia na kurzy absolvované v obou český jazyk (v navazujících magisterských a doktorských programech) a anglický jazyk (v navazujících magisterských a doktorských programech). Stipendia ke studiu v českém jazyce zohledňují seznam doporučených kurzů, aktualizovaný podle potřeb konkrétních zemí a aktuálních programů rozvojové spolupráce. Uchazeči K dispozici je také financování ročního jazykového a přípravného kurzu. Stipendia pro studijní programy v anglickém jazyce jsou nabízena pouze ve vybraných studijních programech.

Hodnota stipendia

Stipendium pokrývá nezbytné výdaje spojené s pobytem a studiem v ČR.

 • V současné době je výše stipendia přiznaná studentům magisterského studia 14 000 Kč měsíčně, studentům doktorského studia 15 000 Kč měsíčně.
 • Náklady na ubytování, stravu a MHD hradí stipendisté ​​za stejných podmínek jako pro občany ČR.
 • Cestovné do ČR a zpět do domovské země studenta hradí strana, která studentovi studium v ​​ČR doporučila, nebo cizinec na vlastní náklady.

Způsobilost

 • Stipendia pro akademický rok 2023/2024 jsou k dispozici pouze občanům následujících zemí:
  • Bosna a Hercegovina,
  • Kambodža,
  • Etiopie,
  • Gruzie,
  • Moldavsko,
  • Ukrajina,
  • a Zambie.
 • Pozice: p
  • Programy v češtině – Navazující magisterské studium a roční přípravný kurz v češtině;
  • Programy v angličtině – navazující magisterské a Ph.D

aplikace

Na přihlášky doručené po termínu nebude brán zřetel!

Jakékoli technické dotazy lze adresovat správci registrace na následující e-mailovou adresu [email protected]

První část výběrového řízení je založena na 30minutovém znalostním testu, po kterém následuje 60minutový test z anglického jazyka. Nedílnou součástí online přihlášky je motivační dopis (maximálně 1000 znaků), kde uchazeči vysvětlí, proč chtějí studovat.
Česká republika a jak budou znalosti aplikovat v zemi původu. Nejlepší střelci postupují do druhého kola.

READ  České předsednictví „buduje užší vazby“

Postupujte podle pokynů na webu online aplikace.

Chcete-li se přihlásit, klikněte sem.

Pro více informací navštivte Stipendium české vlády.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.