Ústavy Paměti národa nabízejí nejrychlejší výstavy v české historii 20. století

„Vzhledem k aktuální epidemické situaci jsme ji otevřeli pouze na jeden den a doufáme, že ji plně otevřeme na jaře příštího roku.

„Podnik je jakési moderní muzeum, založené na výpovědích očitých svědků tragédií 20. století, nejde tedy o běžnou výstavu.

Četl jsem, že tato firma je první ve střední Evropě.

„Ano.“

A prohlídka je velmi atmosférická. Můžete nějak podrobně popsat, jak to vzniklo?

„Nejprve se kolem sebe shromáždí publikum [in a circle that the exhibition calls the “fireplace”], Kde je přitahuje kontext 2. světové války. Poté se každý z nich vydá svou vlastní cestou k prozkoumání expozice s využitím moderních technologií, jako je VR, zvukový a světelný design, speciálně vytvořený s výstavou zaměřenou na důkazy. Patří sem například zaznamenané vzpomínky aktivních stíhacích pilotů nebo protibojovníků v Pardubicích a Praze.

Foto: Poválečný

Plánujete otevřít další vzdělávací instituce v Praze, Brně a Olomoku a mnoha dalších českých městech. V plánu je také otevření Muzea paměti národa v Praze. Zaměří se každá výstava na určité věci, například svědectví lidí v okolí, nebo budou všechny stejné?

„Zaměřují se na místní historii, ale v kontextu celé České republiky, protože je velmi důležité dostat poselství k místnímu publiku, zejména školním dětem. Příběhy jsou mixem místních i širších českých dějin.

V letošním roce uplyne 20 let od projektu Paměť národa, který shromažďuje důkazy od lidí, kteří žili v různých kapitolách českých dějin 20. století. Kolik svědectví a archiválií jste za tu dobu nasbíral? Soustředíte se aktuálně na určité časové období?

„Ano, je to pravda. Naše sbírka je online a plně přístupná prostřednictvím našich webových stránek.“ https://www.memoryofnations.eu/, Takže je to velmi unikátní, není to jako běžný archiv.

READ  Český prezident jmenuje nového premiéra ze skleněné lóže

„Obsahuje 10 000 svědků, které jsme prožili během posledních dvou desetiletí. Kromě záznamů obsahuje na 10 000 dalších archiválií a fotografií.

„Vždy se zaměřujeme na staré [living] Generace, když sbíráme důkazy. To znamená, že jsme začali s 2. světovou válkou a těmi, kdo přežili holocaust. Nyní obracíme svou pozornost k politickým vězňům 50. let. Zaznamenali jsme však již jiná svědectví, například z doby sametové revoluce.

„Především se zaměřujeme na zkušenosti lidí během nacistické a komunistické diktatury v naší zemi. Nejde však jen o Českou republiku. Máme také pobočky v Miami, kde se zaměřujeme na sběr ústních historek o válce na Kubě. V neposlední řadě sbíráme i důkazy z Běloruska.

Průměrná doba sledování výstavy se odhaduje na 90 minut. Více informací o společnostech naleznete zde: https://institut.pametnaroda.cz/english/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *