Zpráva MONEYVAL o České republice: Zlepšení v odhalování fyzických přeshraničních pohybů měn a obchodovatelných instrumentů na doručitele

Česká republika přijala některá opatření, aby splnila standardy FATF (Financial Action Task Force) pro boj proti praní peněz a financování terorismu. Následná zpráva Dnes zveřejnila organizace Rady Evropy MONEYVAL.

V důsledku svého posouzení úrovně souladu České republiky s normami FATF v roce 2018 požádal MONEYVAL české orgány, aby podaly zprávu o pokroku při řešení řady nedostatků v rámci rozšířeného následného postupu.

Nový přehled se zabývá opatřeními České republiky k detekci fyzického přeshraničního pohybu měn a měnově obchodovatelných instrumentů (BNI). MONEYVAL analyzoval legislativní, regulační a institucionální opatření implementovaná Českou republikou v této oblasti.

Orgány podnikly určité pozitivní kroky, aby zmocnily celní orgány dočasně zadržet MONEYVAL, měnu a obchodovatelné nástroje na doručitele, ačkoli tento zavedený právní rámec se vztahuje pouze na měnu a BNI vstupující do EU nebo ji opouštějící.

Zjistila také, že Česká republika je na dobré cestě k vyřešení většiny nedostatků v technické shodě zjištěných ve zprávě o vzájemném hodnocení (MER) MONEYVAL přijaté v roce 2018 do tří let.

Vzhledem k praktickým omezením společnosti MONEYVAL následná zpráva zkoumá formální změny v legislativním, regulačním a institucionálním rámci, ale neposuzuje rozsah, v jakém byly tyto reformy účinně implementovány v praxi.

Očekává se, že Česká republika bude do jednoho roku informovat MONEYVAL o dalším pokroku v posilování opatření v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu.

Více informací:

Sledujte nás na sociálních sítích:

READ  Vyšetřování začíná letem České republiky do Tokia

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.