Česká ekonomika se dostává do pasti středních příjmů – EURACTIV.com

Česká ekonomika se dostává do pasti středních příjmů – EURACTIV.com

Česká republika čelí největšímu zlomu ve své novodobé historii, protože vyčerpala všechny dosavadní hnací síly růstu, ztratila konkurenční výhodu a dostala se do takzvané pasti středního příjmu, zjistila nová studie.

Průzkum konkurenceschopnosti ČR provedla Hospodářská komora ČR. Podle jejích zjištění může zemi čelit dlouhodobá ekonomická stagnace a zpomalení růstu mezd a životní úrovně. Studie také zjistila, že další konvergence na úroveň vyspělejších evropských zemí by byla při současné struktuře ekonomiky komplikovaná.

„Pokud má ekonomika pokračovat v integraci a dosáhnout úrovně západních zemí, musí uniknout z pasti středních příjmů, tedy přejít k produkci s vyšší přidanou hodnotou. V takové situaci je možné zůstat konkurenceschopný i s relativně dražší pracovní silou,“ uvedl prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

Problém české ekonomiky je ale podle odborníků dnes v tom, že vytváří jen omezené hodnoty.

V porovnání s ostatními zeměmi EU je vytvořená přidaná hodnota jedna z nejnižších v EU, ČR je na 24. místě z 27 zemí. Ekonomika se dosud nedostala z pasti středních příjmů kvůli tomu, že se jí nepodařilo přejít k výrobě s vyšší přidanou hodnotou.

Hospodářská komora ČR vyzývá ke zvýšení investic a inovací.

„Vláda musí hrát důležitou roli při zvrácení tohoto trendu. Vedle strategických investic do energetiky, dopravy, datové a další infrastruktury hrají klíčovou roli investice do vědy, výzkumu a vzdělávání. „Vláda by měla podporovat firmy, aby byly inovativní,“ upozornil Zajíček.

Výdaje českých firem na výzkum a vývoj jako procento HDP dosáhly nejvyšší úrovně v roce 2021, a to 1,25 % HDP, což bylo stále pod průměrem EU 1,5 %.

(Aneta Zachová | EURACTIV.cz)

Přečtěte si více s EURACTIV

READ  Referendum Eurovision INFE 2021: Česká republika volá

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *