Česká republika: Chystané změny v ochraně spotřebitele

Česká republika: Chystané změny v ochraně spotřebitele

V posledních měsících jsme byli svědky řady regulačních iniciativ, které se posouvají kupředu a ovlivňují různé aspekty českého online podnikatelského prostředí. Je toho hodně, co lze rozbalit, a proto jsme připravili řadu právních postřehů, které vám pomohou pochopit, co se v roce 2023 změní. Během ledna budeme publikovat tři články zaměřené na nejdůležitější právní události. Dnešním dnem spouštíme novely českého zákona o ochraně spotřebitele a českého občanského zákoníku.

Ochrana spotřebitele je pevně zakotvena v českém právním řádu a bude dále posílena či upřesněna. Proto je nutné, aby prodávající v tomto ohledu upravili své obchodní podmínky.

Zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 a občanský zákoník zák. Dlouho očekávaná novela 89/2012 prošla legislativním procesem a vstoupí v platnost 6. ledna 2023.

Zákony členských států EU na ochranu spotřebitele byly novelizovány tak, aby reflektovaly především směrnice EU o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb a směrnice EU o lepší implementaci a modernizaci českého právního řádu EU. Směrnice o některých aspektech smluv o prodeji zboží.

Pro české spotřebitele budou mít tyto změny významný dopad na jejich bezpečnost v několika oblastech.

Informační povinnosti

Podle nové úpravy bude výkon práva na odstoupení od smlouvy zpřesněn. Nově je také stanoveno, že zboží musí být spotřebiteli doručeno do 30 dnů od uzavření smlouvy, pokud se spotřebitel a podnikatel nedohodnou jinak. Nová úprava také upřesní, jaké informace musí podniky spotřebitelům před uzavřením smlouvy poskytnout.

Online prostředí

V online prostředí nová regulace ochrání spotřebitele před falešnými recenzemi a nedostatečně transparentními online nákupy. Spotřebitelé totiž často nevědí, s kým uzavírají smlouvu, a tedy u koho mohou žádat o zvláštní právní ochranu podle daného spotřebitelského práva, případně zda tuto ochranu mohou uplatnit, protože prodávající může být naturalistický. Osoba (může se například jednat o právo odstoupit od smlouvy uzavřené přes internet do 14 dnů).

READ  V Česku se zřítilo superlehké sportovní letadlo, jeden mrtvý

Změny zavádějí pravidla, jejichž cílem je zabránit klamání spotřebitelů při výběru produktů online. Pokud například spotřebitel zadá klíčové slovo, frázi nebo jiný vyhledávací vstup, za zásadní informaci se považují obecné informace o klíčových parametrech, které určují pořadí, v jakém se spotřebiteli zobrazí nabídky generované na základě jeho dotazu. Spotřebitelé by také měli být informováni o relativní váze (poměru) těchto parametrů ve vztahu k ostatním parametrům.

Tento pozměňovací návrh ochrání spotřebitele před uměle nadsazenými cenami před slevovými akcemi. Až na výjimky musí prodávající spotřebitele informovat o tom, jak nízko se zboží prodalo za posledních 30 dní před slevou.

Pokud jsou nekalou praktikou dotčena práva spotřebitele, může se snadno domoci úlevy. Návrh zákona pro tyto účely stanoví 90denní lhůtu ode dne uzavření smlouvy, během níž může spotřebitel odstoupit od smlouvy, pokud se stane obětí nekalých obchodních praktik.

Cílem pozměňovacího návrhu je vytvořit životaschopné prostředí pro spotřebitele i podniky tím, že vyjasní nejen definice cenových transakcí. Jejich osobní údaje a tudíž žádná platba.

Slabý výkon

Návrh zákona také nově upravuje práva spotřebitelů z vadného plnění, tedy ve vztahu ke smlouvám o koupi zboží a poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb. Nová úprava zejména umožní spotřebitelům uplatňovat práva z vadného plnění pro neshody, které se projeví do dvou let od dodání zboží. To znamená, že spotřebitel má právo reklamovat vadu, která se projeví v tomto okamžiku. Spotřebitel však musí prokázat, že vada byla zjevná do dvou let od dodání zboží, proto je v jeho zájmu uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu.

Pravomoci dozorčích orgánů

Dále se navrhuje rozšířit pravomoci monitorovacích orgánů i na oblasti, kde se monitorování dosud neprovádělo. Ověřuje, zda podnikatel dodržuje nepřiměřené podmínky ve spotřebitelských smlouvách nebo plní informační povinnosti podle občanského práva.

READ  Historické vítězství Rakouska nad Čechovem

Závěr

Je zřejmé, že revize zákona o ochraně spotřebitele přinese poměrně výrazné změny v ochraně spotřebitele a nastavení pravidel v online prostředí, které se promítnou především do informačních povinností jednotlivých prodejců. V tomto prostředí budou muset podniky také upravit své smluvní podmínky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *