Česká republika schvaluje nová pravidla pro reklamu zdravotnických prostředků

Dne 16. února 2021 podepsal český prezident nový zákon, kterým se mění zákon o reklamě a zavádí nová pravidla reklamy zdravotnických prostředků.

Naše zpráva Teď konej Vydaná v září 2020 obsahuje hlavní pravidla navržená Ministerstvem zdravotnictví ČR zákon. Reklama Zákon upravuje různá pravidla (včetně) pro zdravotnické prostředky V laboratorním testovacím režimu Diagnostické zdravotnické prostředky) s veřejností a zdravotníky.

Nový zákon zakazuje reklamu na „výrobky zaměřené na zdraví“, léky, zdravotnické prostředky nebo zneužívání. V laboratorním testovacím režimu Diagnostické zdravotnické prostředky. Podle nového zákona jsou výslovně zakázány:

  • Reklama, že tyto výrobky podporují nebo chrání zdraví;

  • Zmínku v reklamě, že používání takové látky může být nepříznivě ovlivněno na zdraví člověka; A

  • Zveřejnění reklam obsahujících doporučení vědců, zdravotnických pracovníků nebo jiných osob je v souladu s jejich sociálním statusem a je v souladu s jejich použitím.

Nový zákon vstoupí v platnost 26. května 2021 a bude zahrnovat šestiměsíční přechodné období pro zdravotnické prostředky V laboratorním testovacím režimu Diagnostické zdravotnické prostředky inzerované na základě smluv uzavřených před vstupem nového zákona v platnost.

READ  Aktualizace sítě Silver Wind Path Network (Cesia)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *