České předsednictví „buduje užší vazby“

České předsednictví „buduje užší vazby“

Bormet Dongchadborn píše, že obnovené zaměření na Indo-Pacifik není strategií k ovládání Číny

„Nejde o to být na straně Číny nebo Spojených států, ale být na straně mírového rozvoje,“ řekl český velvyslanec v Libyi Čechov, zvláštní zmocněnec pro indicko-pacifický region českého ministerstva zahraničí. (Foto: Abhisit Jinakul)

Až se Česká republika ujme předsednictví v Radě EU v druhé polovině letošního roku, plánuje těsnější uzavření indicko-pacifického regionu s EU.

„Česká republika se rozhodla učinit z Indo-Pacifiku jednu z našich priorit v zahraniční politice. Je to naše prezidentská priorita,“ řekl Liebork Čechov, zvláštní zmocněnec českého ministerstva zahraničí pro Indo-Pacifik. Bangkok Post Během rozhovoru v Bangkoku.

Na otázku, zda se indicko-pacifická strategie EU týká kontroly Číny, řekl, že hlavním účelem je udržet mírový vývoj v mezinárodních vztazích a usnadnit větší spolupráci mezi nimi.

„Naše komunita čelí konfliktům a cítíme, že potřebujeme zachovat mír. To znamená, že se musíme zaměřit na sjednocení našich sil, abychom zachovali současný status quo v mezinárodních vztazích. To je primární cíl,“ řekl.

„Pokud uvidíme, jak Čína dělá více pro udržení míru, můžeme s ní spolupracovat, protože sdílíme stejný cíl. Není to o tom být na straně Číny nebo na straně Spojených států, ale být na straně mírového rozvoje.“ ,“ přidal.

Česká republika bude iniciovat aktivity s Thajskem a zeměmi ASEAN k posílení spolupráce v rámci Strategie EU pro spolupráci v indo-pacifickém regionu.

Summit vyvrcholí Indicko-pacifickým summitem v Praze ve dnech 13. až 14. června, Symposiem o vesmírné spolupráci v Bangkoku v září a prvním summitem ASEAN-EU v Bruselu v prosinci.

Na schůzce, která se bude příští měsíc konat v Praze, se bude podle něj diskutovat o různých tématech, včetně prohloubení bezpečnostní a politické spolupráce a zlepšení ekonomiky a dodavatelského řetězce.

Mezi účastníky budou členové ze soukromého a veřejného sektoru a ministři z indicko-pacifického regionu, jako je Indonésie, Indie a Spojené státy, a také několik dalších partnerů, včetně akademiků a obchodních partnerů. V Thajsku očekává účast stálého ministra zahraničních věcí.

Řekl, že Češi přinesou do regionu leteckou a leteckou techniku ​​prostřednictvím semináře o vesmírné spolupráci v Bangkoku.

Jedním z technologických vrcholů je program EU pro pozorování Země Copernicus.

Technologie poskytuje globální data v reálném čase pro vývoj zákonů a politik v oblasti životního prostředí nebo pro přijímání důležitých rozhodnutí v případě mimořádné události, jako je přírodní katastrofa nebo humanitární krize.

Technologie lze použít k monitorování změn životního prostředí, které lidem pomohou předcházet přírodním katastrofám nebo se na ně připravit, řekl.

Seminář se zaměří také na evropskou vesmírnou diplomacii pod heslem „Bezpečnost, bezpečnost a stabilita“ nebo „3SOS“.

Kromě toho bude Česká republika podporovat spolupráci v oblasti životního prostředí v indo-pacifickém regionu. Česká republika v září uspořádá mezinárodní konferenci s Indonésií v Jakartě jako lídrem G20.

„Rádi bychom na tuto akci pozvali mnoho zemí, nejen ASEAN, ale i Austrálii. Rádi bychom pozvali i čínské odborníky. Sdílíme společný zájem. Vyměníme si zkušenosti a posílíme spolupráci v ochraně přírody,“ řekl přidané.

Řekl, že čeští odborníci na ochranu přírody v Indonésii budou pokračovat ve spolupráci s indonéskými odborníky na ochranu přírodních zdrojů.

„Jde o ambiciózní projekt, který si klade za cíl chránit přírodu. Opět platí, že ochrana přírody je něco, na čem jsme silní, zejména na ochranu ohrožených druhů. Na celém světě žije 26 000 ohrožených druhů.“

Kyberprostor a jeho bezpečnost by podle něj byly další oblastí, kde by Česká republika ráda spolupracovala s regionem Indopacifiku. Zúčastní se konference Cyberspace Defense Conference v Singapuru v polovině října a uvidí, jak EU dokáže vytvořit novou. Pravidla a předpisy v kyberprostoru.

Češi budou prosazovat otázky námořní bezpečnosti a ještě letos se zúčastní semináře o námořní bezpečnosti v Hanoji. Každoroční akci bude hostit Vietnamská diplomatická akademie.

„Budeme hovořit o námořním právu a jeho aplikaci a otázce Jihočínského moře,“ řekl.

A konečně, Česká republika uspořádá svůj první summit ASEAN-EU v polovině prosince v Bruselu u příležitosti 45. výročí vztahů ASEAN-EU.

„Zapojí se náš prezident. Pracujeme na obsahu, který bude na summitu prezentován,“ řekl.

READ  Posádka českého letectva absolvovala námořní výcvik před dodáním letadla

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *