České vorařství je na seznamu kulturního dědictví UNESCO

České vorařství je na seznamu kulturního dědictví UNESCO

UNESCO se rozhodlo zapsat českou tradici „dřevěného raftingu“ na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva.

Mezinárodní aplikaci „wood rafting“ vyvinulo šest zemí – Rakousko, Česká republika, Lotyšsko, Polsko, Španělsko a Německo.

Toto řemeslo sahá až do 14. století a zahrnovalo přepravu dřeva vodními cestami z hustě zalesněných oblastí do oblastí, kde ho bylo málo.

Vorařství dřeva mělo v českých zemích dlouhou tradici, díky čemuž se stalo jedním z nejuznávanějších a nejuznávanějších, avšak nebezpečných odvětví.

Podle většiny pramenů pochází první historická zmínka o dřevě na Vltavě již ve středověku.

Největší zdroj dřeva na stavbu domů byl v té době v jižních a jihozápadních Čechách a řeka byla nejrychlejším způsobem dopravy řeziva do různých lokalit.

Po 2. světové válce splavování Vltavy skončilo, když byl na řece vybudován vrstvený systém přehrad.

Tradice dřevěných lodí se setkala s velmi kladným hodnocením odborníků, což dokazuje úzké spojení člověka s přírodou a racionální využívání přírodních zdrojů, které je plně v souladu s evropským trendem udržitelného rozvoje.

Mezivládní panel UNESCO vyzdvihl přípravu žádosti jako příklad úspěšné mezinárodní spolupráce a zejména zdůraznil velké zapojení komunit do ochrany a rozvoje jejich nehmotného kulturního dědictví.

Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO byl vytvořen s cílem zajistit větší viditelnost nehmotného kulturního dědictví a rozšířit jeho význam a podpořit dialog o kulturní rozmanitosti.

Seznam zatím obsahuje 640 hodnot ze 140 zemí světa a letos bude seznam doplněn o minimálně 35 hodnot.

READ  Česká zoo pojmenovala nosorožce „Kyjev“ na počest ukrajinské opozice

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *