ČEZ je následující: ČEZ po úvodním vyhodnocení vytipoval vedle pilotního areálu Temelín dvě preferovaná místa pro výstavbu malých modulárních reaktorů v Dětmarovicích a Tušimicích.

ČEZ je následující: ČEZ po úvodním vyhodnocení vytipoval vedle pilotního areálu Temelín dvě preferovaná místa pro výstavbu malých modulárních reaktorů v Dětmarovicích a Tušimicích.

27. 2. 2023

Po prvotním posouzení EZ vytipoval kromě pilotního areálu Temelín dvě preferované lokality pro výstavbu JMK, a to v Dětmarovicích a Tušimicích.

ČEZ původně identifikoval dvě preferovaná místa pro druhý a třetí malý modulární reaktor (SMR). Po prvním projektu JMK v areálu jaderné elektrárny Temelín lze JMK stavět také v Dětmarovicích a Tušimicích. A to na stávajících areálech uhelných elektráren, které se přeměňují na místa s nulovými emisemi. Skupina ČEZ se v rámci Vize 2030 zavázala připravit výstavbu malých modulárních reaktorů o celkovém výkonu více než 1000 MW po roce 2040. Malé modulární reaktory se však na těchto lokalitách podařilo postavit již ve II. polovina 30. let. Hlavním účelem výstavby JMK je zajistit bezpečnou dlouhodobou dodávku bezemisní energie.

Kromě prvních tří lokalit pro stavbu malých modulárních reaktorů zkoumá skupina ČEZ i další lokality, kde by mohly být umístěny další modulární reaktory. Analýzy se týkají např. elektráren Prunéřovska, Ledvicka, Poříčí, Mělnicka a Dukovanska, tedy bez Dukovan, současných uhelných lokalit. Analýza však již doporučila, aby se projekt JMK v lokalitě Elektrárny Poříčí nevyvíjel z důvodu téměř jisté přítomnosti aktivní poruchy v blízkosti lokality, která vylučuje umístění jaderné technologie.

„Malé modulární reaktory nejsou náhradou velkých jaderných bloků, ale jsou komplementární k energetickému mixu v ČR jako vhodná alternativa k uhelným elektrárnám a velkým tepelným elektrárnám. Program výstavby JMK představuje velkou příležitost pro energetický mix v ČR Česká ekonomika – prezentuje výrobu jaderných zařízení A výrazně se zapojuje do dodavatelského řetězce a zřizuje regionální servisní a školicí centrum Využívat příležitostí nabízených v programu JMK Očekáváme, že nové jaderné zdroje včetně malých modulárních reaktorů budou výrazně zastoupeny i v připravované aktualizaci energetické koncepce vlády, která staví český energetický mix dlouhodobě na kombinaci jádra a obnovitelných zdrojů zdrojů,“ uvedl Tomasz Pliska, člen představenstva a generální ředitel EZ Renewables.

READ  Česká republika porazila ve skupinové fázi finále BJK Cupu ve Španělsku obhájce titulu Švýcarsko

Elektrárenské areály v Dětmarovicích a Tušimicích projdou řadou dalších intenzivních průzkumných a monitorovacích prací, než bude definitivně jasné, zda se jedná o vhodné lokality pro jaderný zdroj. Průzkumné práce, které byly zahájeny v první polovině února, jsou zaměřeny především na vyloučení přítomnosti aktivních tektonických poruch, posouzení hydrogeologie území a analýzu horninového podloží. Tato etapa prací bude dokončena letos na podzim. Pak budou následovat další. Přeměna nejaderné lokality na jadernou lokalitu vyžaduje řadu průzkumných činností, které trvají 3–5 let, než začne proces udělování licencí.

První malý modulární reaktor vyroste u jaderné elektrárny v jihočeském Temelíně. Musí být postaveno před spuštěním nového velkého českého jaderného bloku, které je plánováno do roku 2040. ČEZ na jeho přípravě úzce spolupracuje s Jihočeským krajem a jeho dceřinou společností ÚJV Řež. Za tímto účelem vznikl Jihočeský jaderný park, který zastřešuje výzkum, vývoj a přípravu samotné stavby. O investorovi malého modulárního reaktoru však zatím není rozhodnuto. Jasné je, kde by se mělo stavět. Oblast je součástí širšího areálu Jaderné elektrárny Temelín. Je to velmi vhodná a osvědčená lokalita, jak dokumentuje nedávno dokončená Speciální seismická mise.

Skupina ČEZ již podepsala memoranda o spolupráci v oblasti malých modulárních reaktorů se společnostmi NuScale, GE Hitachi, Rolls Royce, EdF, Westinghouse, KHNP a Holtec. Skupina ČEZ je připravena podílet se prostřednictvím své dceřiné společnosti ÚJV Řež na vědeckovýzkumných aktivitách a vývoji malých modulárních reaktorů výše uvedených společností.

Modulární reaktory lze vyrábět sériově, přičemž je možné jich více soustředit do jednotlivých bloků. Při jejich přípravě má ​​smysl zaměřit je na lokality stávajících uhelných elektráren, které mají být v blízké budoucnosti uzavřeny. JMK budou také schopny zajistit centralizovaný zdroj tepla, který nyní zajišťují uhelné elektrárny, které se v těchto oblastech aktuálně odstavují.

READ  Hyundai zveřejňuje video propagující show Busan

Ladislav Kříž, tiskový mluvčí ČEZ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *