Klimatická krize přinese globální stagflaci

Jakou moc mají centrální banky, aby se vypořádaly s krizí související se změnou klimatu? Zdá se, že odpověď není mnoho, zvláště pokud se odloží provádění globální klimatické politiky.

U virtuálního kulatého stolu minulou středu OMFIF hostil dva seniory ekonomy z České národní banky, Martina Motela a Jaromíra Tonera, aby diskutovali o svém výzkumu Ekonomické dopady změny klimatu na globální ekonomiku. Ve snaze vyřešit to, co považují za mezeru v literatuře a diskursu na toto téma, ekonomové představili zjištění modelu Národního institutu pro globální ekonometrii – čtvrtletního ekonometrického modelu, který pokrývá 60 zemí a regionů.

Diskuse o ekonomických dopadech souvisejících s klimatem se zaměřují především na růst a sektorové efekty, v menší míře na inflaci a méně na měnovou politiku. Motl a Tonner pomocí modelů rizik, které zahrnují fyzické i přechodné šoky, zjišťují, že změna klimatu bude mít obecně globální stagflační efekt a bude nutné ji řešit přísnější měnovou politikou.

Snad nejdůležitější je, že ekonomové vyjádřili potřebu, aby centrální banky „přehodnotily a rozšířily“ analytické a modelovací systémy, aby zachytily širší ekonomické dopady změny klimatu. Ve scénářích NiGEM byla klimatická politika formulována za použití nejhoršího scénáře „současné klimatické politiky“. Další dva scénáře – pozdní přechod a nulové emise do roku 2050 – se v tuto chvíli zdají ideální, vzhledem k pokračujícím bojům světových lídrů o dosažení smysluplného konsenzu na COP26.

Krize, jako je Covid-19, které představují riziko stále většího znemožnění vnějších otřesů, byly navíc koncipovány jako krize přírodních katastrof mimo ekonomický systém. Vzhledem ke katastrofálním ekonomickým důsledkům pandemie lze však říci, že jde o konzervativní odhad negativních dopadů přírodních katastrof. Podle Mottle and Toner, stejně jako v případě pandemie koronaviru, fyzické dopady změny klimatu povedou k narušení produktivity (nabídky), což částečně povede k rychlejšímu růstu cen.

READ  V České republice pracuje téměř 750 000 cizinců - Brněnský deník

Kulatý stůl začal diskusí o „nekonvenčních“ nástrojích v arzenálech centrálních bank, jako je kvantitativní uvolňování, cílení šířky pásma a správa devizových rezerv. Motl a Tonner však naráželi na politické tlaky vyvolané těmito akcemi. Toner došel k závěru, že „v případě vleklých katastrof a masivních strukturálních změn nemá měnová politika prakticky žádnou moc ovlivňovat reálnou ekonomiku v dlouhodobém horizontu.

Jejich modely předpovídají pouze výsledky do roku 2050. Mottle zdůraznil, že další ekonomický výzkum mimo tuto časovou osu naznačuje, že účinky změny klimatu porostou exponenciálně co do velikosti a frekvence. Vnější šoky, které centrální banky neovlivní, bude jen obtížnější zvládat – nemluvě o nevyčísleném přelévání efektů, které tento scénář přináší. Výsledky analýz ukazují, že při včasné implementaci globální klimatické politiky lze krátkodobě zabránit výraznějšímu poklesu reálné ekonomické aktivity na úkor vyšší inflace. To je případ koordinace mezi vládami a centrálními bankami, která by vyloučila inflační efekty odrážející zelené strukturální politiky vlád a udržovala by trochu uvolněnější měnovou politiku.

Někteří z přítomných zaujali opatrněji optimistický pohled a poznamenali, že dopady změny klimatu mohou mít pozitivní aspekty. Poznamenali, že existují potenciální pozitivní výsledky šoků nabídky a poptávky, včetně zvýšené produktivity, expanze trhu práce (zejména u vysoce kvalifikovaných pracovních míst) a technologických inovací. Tyto efekty by teoreticky mohly podnítit ekonomiky k překonání politické setrvačnosti ohledně změny klimatu. Užší spolupráce se soukromým sektorem může pomoci překonat překážky bránící politické patové situaci.

Tonner a Motl však zachovali opatrnost. Ačkoli se uznává, že zelená transformace vytvoří nové technologie, inovace a pracovní místa, mnoho pracovních míst zanikne ve „špinavých“ sektorech. To bude muset být pečlivě zváženo s nepříznivými účinky na životní prostředí a lidské zdraví, aby se zabránilo převážení pozitivních účinků přechodu.

READ  Cílem společnosti Yellen je získat podporu pro globální daňovou dohodu

Ať už mají centrální banky k dispozici jakékoli politiky, musí být brzy implementovány, mají-li být k něčemu užitečné. Tonerova rada zněla: „Nedoporučuji přípravu odkládat.“

Taylor Pierce nastupuje do Institutu hospodářské a měnové politiky OMFIF jako ekonom.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *