MAAE dokončila poradenskou misi v oblasti jaderné bezpečnosti v České republice

Panel odborníků z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) dnes na žádost její vlády ukončil v České republice konzultaci o jaderné bezpečnosti.

Mise International Physical Fitness Advisory Service (IPPAS), která se uskutečnila od 8. do 19. listopadu 2021, je třetí misí MAAE v České republice, jednou v roce 2002 a jednou v roce 1998.

Účelem dvoutýdenní mise je přezkoumat legislativní a regulační rámec pro fyzickou ochranu jaderných produktů a souvisejících zařízení, včetně provozu a přepravy. Tým také přezkoumal opatření v oblasti informační a počítačové bezpečnosti; Regulační postupy při udělování licencí, inspekce a prosazování; Koordinace mezi zúčastněnými stranami zapojenými do jaderné bezpečnosti; Rozhraní mezi evidencí a regulací jaderného materiálu a jadernou bezpečností.

Tým IPPAS také přezkoumal implementaci v zemi Konference o jaderné ochraně (CPPNM) a její náprava, Přijato Českou republikou v prosinci 2010.

Výbor konstatoval, že režim jaderné ochrany v České republice byl silný a dobře zavedený a zahrnoval základní principy revidovaného CPPNM. Panel předložil doporučení a doporučení na podporu České republiky při zlepšování a udržení jaderné bezpečnosti. Byly stanoveny osvědčené postupy, které mají pomoci posílit opatření jaderného zabezpečení ostatních členských států MAAE.

Panel vedený Nancy Frogoanisovou, hlavní poradkyní Komise pro jaderný dozor USA (NRC) pro šíření jaderných zbraní a mezinárodní jadernou bezpečnost, zahrnuje sedm odborníků z Finska, Německa, Maďarska, Polska, Švýcarska, Spojeného království a MAAE. Setkali se s představiteli Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB), zástupci Bezpečnostní rady státu (NBÚ), Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a dalších relevantních ministerstev a vládních úřadů v Praze. Policie ČR.

Tým IPPAS navštívil dvě jaderné elektrárny v zemi Djokovič a Temlin na jihu České republiky a úložiště jaderného paliva v jaderné elektrárně Temlin. Během těchto návštěv se tým setkal se zástupci Skupiny ČEZ, provozovatele těchto dvou elektráren.

READ  Muži z České republiky a Finska se utkají ve finále U19 WFC 2021

„Zjištění Mezinárodního panelu expertů odrážejí legitimní práci České republiky na zlepšování praktik a postupů v oblasti jaderné bezpečnosti v souladu s pravidly stanovenými v Úmluvě o jaderné bezpečnosti a jejích dodatcích a souvisejících pokynech MAAE pro jadernou bezpečnost,“ Elena Puklová, ředitelka Na slavnostním ceremoniálu v Praze to dnes uvedla divize jaderné bezpečnosti MAAE. „Poskytováním misí IPPAS a podporou jejich vedení s odborníky v jiných zemích Česká republika posiluje své úsilí o vyšší úroveň jaderného zabezpečení na celém světě.“

„Pozitivní výsledky tohoto hodnocení IPPAS potvrzují SÚJB dobrý směr naší snahy o zlepšení národního bezpečnostního a bezpečnostního rámce,“ uvedla prezidentka SÚJB Dana Tropová.

Pozadí

Jedná se o 95. misi IPPAS vedenou MAAE od jejího založení v roce 1995.

Mise IPPAS mají za cíl pomoci státům posílit jejich národní režim jaderného zabezpečení. Tyto mise poskytují vzájemné poradenství při provádění mezinárodních nástrojů s pokyny MAAE o bezpečnosti jaderných a jiných radioaktivních materiálů a souvisejících zařízení.

Během mise se panel mezinárodních odborníků zabývá systémem péče o tělo v dané zemi, porovnává jej s mezinárodními osvědčenými postupy a dává doporučení ke zlepšení. Mise IPPAS se provádějí na celostátní úrovni a na úrovni zařízení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *