Norsko během pěti let dotuje 900 miliony korun 165 českých projektů – Brněnský deník

Norsko během pěti let dotuje 900 miliony korun 165 českých projektů – Brněnský deník

Norské granty podpořily za posledních pět let 165 projektů a 11 bilaterálních iniciativ částkou téměř 900 milionů korun zaměřených na zlepšení spolupráce mezi Českou republikou a Norskem, uvedlo včera ministerstvo životního prostředí v tiskové zprávě.

Ministerstvo dodalo, že realizace projektů programu Životní prostředí, životní prostředí a změna klimatu splnila svůj cíl.

Norské granty jsou oficiálně označovány jako „Evropský hospodářský prostor (EHP) a Norský finanční mechanismus“, jejichž prostřednictvím Norsko, Island a Lichtenštejnsko společně přispívají ke snižování ekonomických a sociálních nerovností v EHP.

Prostředky projektu jsou alokovány do vybraných oblastí podpory v souladu s ochranou ekosystémů a biodiverzity, znečištěním ovzduší a vod a adaptací na změnu klimatu v obcích a regionech.

Norské granty byly využity například na rozšíření ptačích parků, vybudování stovek nových budek pro ohrožené druhy sov, ozelenění desítek lokalit v Ostravě, monitorování znečištění ovzduší v česko-polském pohraničí nebo spuštění zkušebního provozu. Nová čistírna odpadních vod v Thomairově nemocnici v Praze.

„Jedním z hlavních pilířů norského grantového programu je důraz na přeshraniční spolupráci v našich projektech,“ uvedl Peter Waldmann, ředitel Státního fondu životního prostředí (SFZP) ČR „Nanovo začal i SFZP prohloubit spolupráci mezi přijímajícími zeměmi, včetně Polska, Slovinska, Řecka, Rumunska a pobaltských států.

Vidět víc

Financování zelených projektů z Norských grantů na nové období a nastavení programů a výběrových řízení jsou podle Waldmanna v současné době v rané fázi.

„Ze strany dárců je nastavena základní struktura a nyní probíhá ratifikační proces v jednotlivých zemích EU. Poté budou probíhat jednání na úrovni ČR a teprve poté budou příslušné smlouvy uzavřel,“ dodal Waldmann. Pouze fond může zahájit přípravné práce.

Příběhy vybraných projektů naleznete v minidokumentární sérii dostupné na ČFZP kanál YouTube.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *