Odborníci naléhají na komplexní politiku závislosti

Odborníci naléhají na komplexní politiku závislosti

Politici a národní experti na závislosti se sešli 15. listopadu v Bruselu, aby diskutovali o českém předsednictví v Radě Evropské unie a o nejlepším způsobu, jak na úrovni EU řešit různé závislosti, včetně alkoholu, tabáku, hazardu a digitálních technologií. Panuje shoda v tom, že prioritou by měl být holistický, soucitný a realistický přístup k pomoci těm, kteří to potřebují.

Svět bez drog, tabáku a alkoholu není realistický a pravděpodobně není zdravý pro duševní zdraví lidí. Uvedl to národní koordinátor pro narkotika Jendrich Vauborel Tisková poznámka. „Co můžeme efektivně udělat, je snížit dopad. Politika závislosti by měla umožnit dospělým přístup k méně nebezpečně návykovým produktům a umožnit lidem, aby se sami rozhodovali.“

Kulatý stůl, pořádá Institut pro racionální politiku závislostidiskutovali také o perspektivě léčby závislostí a roli, kterou by v tomto ohledu měly hrát agentury EU, jako je EMCDDA.

Evropský parlament vyslal ve své zprávě o evropském plánu porazit rakovinu jasný signál tím, že zdůraznil význam realistických politik založených na důkazech. „Evropská komise by měla naslouchat odborníkům a zaujmout racionální, vědecky podložený přístup,“ uvedla europoslankyně Radka Maxová.

Victor Mravczyk, vedoucí vědy IRAP, uvedl příklady z České republiky, kde komplexní přístup harm reduction v oblasti závislosti na alkoholu a tabáku vedl k úspěchu. V následné diskusi Alice Rudd, členka Národního ekonomického poradního výboru a předsedkyně Centra pro ekonomické a tržní analýzy, představila svou nedávnou studii o osvědčených postupech při řízení politik závislosti na tabáku v několika členských státech, včetně České republiky a Švédska.

„Pokud dojdeme k závěru, že svět bez drog není možný, musíme zvážit důsledky pro regulaci. Vyzývám také nadcházející švédské předsednictví Rady Evropské unie, aby se těmito otázkami zabývalo přednostně a nakonec pomohlo Evropanům.“ Koneckonců, Švédsko v této oblasti udělalo hodně,“ dodal švédský psycholog a odborník na závislosti Karl Fagerström.

READ  Počet olympijských případů Covid projde 100, organizátoři ohlašují 19 nových případů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *