Osm vůdců EU neodložilo zelenou klasifikaci Evropské komise

21. dubna (Obnovitelné zdroje nyní) – Vedoucí představitelé osmi zemí Evropské unie vyzvali Evropskou komisi (EK), aby odložila svůj návrh na klasifikaci udržitelného financování v Evropské unii, aby vyloučila jadernou energii a zemní plyn ze Zeleného průvodce po financích, založeného na v Bruselu. Zprávy port Euractiv.

Světlo dneška však dnes spatřil takzvaný zákon o klasifikaci právních předpisů Evropské unie, který obsahuje kritéria technického zkoumání k určení, která ekonomická činnost je způsobilá k ochraně klimatu, protože Evropská komise uvedla, že text bude formálně přijat na konci května. .

Ve společném dopise vedoucí představitelé Bulharska, Kypru, České republiky, Maďarska, Malty, Polska, Rumunska a Slovenska vyjádřili nesouhlas s rozhodnutím Evropské komise vyloučit jaderný a zemní plyn ze stávajícího zákonného zákona, který má být zahrnut do samostatné legislativy.

„Věříme, že by bylo chybou označit jadernou a plynovou energii na přechodné období jako ekologicky nezávadnou a velmi by to poškodilo země, které mají na svém hospodářství silný podíl průmyslu,“ uvedli vůdci v dopise Euractiv. A vyšlo to online.

Hlavy států rovněž tvrdí, že návrh nerespektuje zásadu technologické neutrality, což vyjadřuje znepokojení nad právem každé země rozhodovat o svém vlastním energetickém mixu „za okolností, kdy pravidla zjevně poškozují některé technologie“.

Osm vůdců hledalo řešení v rámci přeneseného zákona, „i když by přijetí zákonů stálo zpoždění.“

Europoslanec Martin Hujsic v reakci na tento dopis řekl Euractiv Slovensko, že iniciativa uznat zemní a jaderný plyn jako zelený by znamenala držení rukojmí z obnovitelných zdrojů.

READ  Bow Valley chybí mezinárodní pracovníci během krize nedostatku zaměstnanců

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *