Plány členských států „nestačí“ ke splnění cílů EU v oblasti klimatu

Plány členských států „nestačí“ ke splnění cílů EU v oblasti klimatu

Očekává se, že Evropská komise vydá svou zprávu uznání Evropská unie v úterý (24. října) pokročila v otázce klimatu v rámci své výroční zprávy o stavu energetické unie.

Koalice nevládních organizací před zveřejněním varovala, že návrhy národních klimatických plánů členských států povedou k tomu, že Evropa nesplní své klimatické cíle, pokud zůstanou nevyřešeny „významné nedostatky“.

Členské státy EU jsou ze zákona povinny společně dosahovat evropských cílů v oblasti klimatu a energetiky.

Podle zprávy Climate Action Network však současné plány ukazují, že mnoho zemí je mimo cestu k tomu, aby splnily své vnitrostátní příspěvky, aby do roku 2030 dosáhly 55procentního snížení emisí v EU.

„Tato zpráva jasně zdůrazňuje ostrý kontrast mezi naléhavým požadavkem urychlit opatření v oblasti klimatu a pomalým pokrokem na místě,“ řekla Chiara Martinelli, ředitelka evropského programu v Cannes.

V některých regionech se přechod v oblasti energetiky a klimatu ubírá správným směrem, zejména využívání solární energie na střeše.

Podle jedné studie se však rychlost celkové elektrifikace v nadcházejících letech stále musí více než zdvojnásobit Vyhodnocení v pondělí Evropská observatoř neutrality klimatu (ECNO), nedávno spuštěný nezávislý orgán pro monitorování klimatu.

Plány na snížení emisí jsou v mnoha zemích nedostatečné, včetně Nizozemska, Kypru, Dánska, Finska a Itálie.

Evropská unie aktualizovala své celkové ambice v oblasti klimatu zavedením balíčku Fit for 55, který aktualizuje svůj klimatický cíl snížit emise do roku 2030 o 55 procent ve srovnání s dřívějšími 40 procenty. Cíl do roku 2030 je podle právních předpisů EU v oblasti klimatu právně závazný.

Národní energetické a klimatické plány (NECP) jsou aktualizovány poprvé od roku 2019, ale mnoho z nich má zpoždění a pouze 15 členských států předložilo své návrhy klimatických plánů.

Klíčové členské státy, včetně Francie, Německa a Polska, musí ještě předložit aktualizované plány.

READ  Češi považují za povinné očkování COVID lidem nad 60 let, zdravotníky

Zpráva také poznamenává, že celkový cíl je příliš nízký a že spravedlivý globální příspěvek k omezení globálního oteplování na 1,5 stupně Celsia znamená, že emise musí být do roku 2030 o 65 procent nižší a do roku 2040 dosáhnout nulových čistých emisí, uvádí zpráva.

Jedním ze způsobů, jak mohou členské státy zlepšit své plány, je zaměřit se na úspory energie. ECNO ale poukazuje na to, že údaje o zateplování domů a tempu renovací je třeba v Evropě ztrojnásobit.

Některé členské státy rovněž oddalují postupné vyřazování uhlí. V Chorvatsku, Slovinsku a České republice bude uhlí i po roce 2030 hrát ústřední roli v energetickém mixu.

Výzkumníci CAN dospěli k závěru, že brzký odchod „nebyl dostatečně zvažován“, což bylo podle nich „nezbytné“, aby byly celkové klimatické cíle EU na dosah.

Zpráva také uvádí, že aby se EU přiblížila k 1,5°C, musí do roku 2035 postupně vyřadit fosilní plyn.

Některé země, včetně Itálie, Řecka, Slovenska a Maďarska, však rozšiřují spotřebu fosilních plynů. Kypr, Dánsko, Itálie, Lucembursko a Nizozemsko nadměrně spoléhají na zachycování uhlíku, aby omezily budoucí emise.

Ve většině zemí neexistují žádné plány vyřazování z provozu ani jasná data ukončení infrastruktury fosilních plynů. Portugalsko plánuje pouze vyřadit fosilní plyn do roku 2040, což je stále příliš pozdě na to, aby splnilo klimatické cíle EU.

„Toto hodnocení odhaluje nedostatečnost plánů,“ řekl expert na politiku Evropské unie Federico Mascolo a dodal, že „země mají ještě osm měsíců na to, aby daly věci do pořádku.“

Očekává se, že členské státy EU předloží své konečné národní základní plány do 30. června 2024 s přihlédnutím k doporučením Komise.

READ  Prezident Tokajev přebírá pověřovací listiny zahraničních velvyslanců

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *