Předseda vlády na summitu Středoevropské iniciativy

Hlavním tématem SPS Summitu bylo rozšíření Evropské unie a posílení spolupráce s východoevropskými zeměmi, které jsou členy SEI. Mezi další aktuální témata SEI patří řešení aktuálních výzev souvisejících s udržitelným rozvojem, mezinárodní vědeckou spoluprací, ekonomikou regionu po pandemii COVID-19 a budoucností provozu SEI v současném finančním rámci.

Premiér Jancha hovořil o důležitosti integrace západního Balkánu do Evropské unie ao posílení spolupráce EU se zeměmi Východního partnerství. Zdůraznil důležitou historickou sjednocující roli IEC, která má vzhledem k aktuálním mezinárodním výzvám příležitost stát se opět důležitým fórem pro spolupráci mezi Evropskou unií a zeměmi na jejích východních a jihovýchodních hranicích. Předseda vlády poděkoval za pomoc Nezávislé volební komisi, která ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací přispěla ke kontrole pandemie COVID-19.

SEI je regionální fórum, které podporuje spolupráci a integraci mezi zeměmi střední, západní a jihovýchodní Evropy na politické, ekonomické a kulturní úrovni. Cílem SPS je podporovat spolupráci v oblasti kultury, vědy, cestovního ruchu, ekonomických aktivit a přeshraniční spolupráci a podporovat země SEI, které dosud nemají status kandidátské země v procesu přistoupení. Politicky nezávislá volební komise je vedena pořádajícím státem (předsednictví na jeden rok) a má výkonný sekretariát se sídlem v Terstu. CEI má 17 členů: Albánie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko, Itálie, Severní Makedonie, Moldávie, Černá Hora, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajina.

READ  Ukrajina a Česká republika podepisují memorandum o spolupráci mezi podnikateli

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *