Řecko je ve zvládání koronavirové krize na devátém místě na světě

Řecko je na prvním místě ve srovnávací studii o krizovém řízení a odolnosti mezi 29 zeměmi OECD a Evropskou unií, kterou provedla Bertelsmann Foundation.

Studie hodnotila mimo jiné odolnost demokracie, regulaci krizového řízení a odolnost sociálního státu během pandemie.

„Řecko dosáhlo předních pozic v ratingových škálách a je jednou z překvapivě úspěšných zemí ve zvládání epidemie a jednou ze zemí s dobrým postavením,“ uvedli vědci.

Konkrétně v kategorii „odolnost vládnutí“ je Řecko na 9. místě z 29 zemí se skóre 7,56 z 10, za Novým Zélandem, Jižní Koreou, Švédskem, Dánskem, Německem, Irskem, Kanadou a Švýcarskem. Po Řecku následuje Finsko, Rakousko, Japonsko, Nizozemsko a Portugalsko, pod průměrem je Estonsko, Chile, Francie, Španělsko, Belgie, Turecko, Česká republika a USA. Na posledním místě se umístilo Mexiko, Maďarsko a Polsko.


Zdroje | O studii Bertelsmannovy nadace

Dobře organizované demokracie zatím koronavirovou krizi přečkaly lépe než ty, které jsou krátkozraké. Tyto demokracie těžily ze svého prozíravého a participativního přístupu k vládnutí. Pokračující znepokojivý vývoj však vidíme v zemích, kde byly demokratické hodnoty jako svoboda médií, občanské svobody a nezávislost soudnictví ohroženy již před krizí. Tyto země také vykázaly nejslabší výkon, pokud jde o jejich reakci na krizi. Vyplývá to ze speciálního průzkumu projektu Sustainable Governance Indicators (SGI) o odolnosti v kontextu koronavirové krize. Průzkum zkoumal odolnost demokracie, odolnost kapacity vládnutí, ekonomickou odolnost a odolnost sociálního státu během prvního roku pandemie.

Epidemie jako kritická zkouška pro stát a demokracii
Nový Zéland, Švédsko a Švýcarsko vedou žebříček flexibilních demokracií, zatímco Polsko, Maďarsko a Turecko jsou na posledním místě. Vlády těchto posledně jmenovaných zemí využily pandemie k omezení občanských práv. Schiller poznamenává, že tato práva byla dočasně omezena i v jiných zemích. „Otázkou se však stává, do jaké míry jsou vlády povinny tato práva co nejrychleji obnovit nebo co nejvíce kompenzovat vzniklou ztrátu.“ V tomto ohledu Irsko, Nový Zéland, Švédsko, Švýcarsko, Estonsko, Řecko , Portugalsko a Spojené království jsou vybaveny nejzávaznějšími silničními mapami.“

READ  Probuďte se ve Španělsku, musíte zrušit omezení vstupu, abyste si udrželi britské turisty -

Velmi důležitá je také flexibilita samotného vládnutí. Jižní Korea byla jedinou zkoumanou zemí, která prokázala architekturu krizového řízení, která byla připravena vypořádat se s pandemií. Země těžila ze zkušeností, které získala během pandemie blízkovýchodního respiračního syndromu. Nový Zéland to však rychle dohnal a překonal hodnocení odolnosti kapacity správy v důsledku svého přístupu „začněte tvrdě, jděte včas“ a čtyřúrovňového systému varování COVID-19. Dobře si vedlo i Řecko. Nizozemsko, Portugalsko a Francie sestupují ve středu pole. Přidělení jasných odpovědností a koordinace politik způsobilo problémy mnoha zemím – nejen federálně organizovaným zemím, jako je Německo a Rakousko, které se obě stále umisťují relativně dobře na pátém a jedenáctém místě. Opatření krizového řízení v Mexiku, Maďarsku a Polsku získala obzvláště nízké hodnocení, přičemž Izrael a Spojené státy si vedly jen nepatrně lépe. „Země, které mají institucionální kapacitu připravit se na krizi a účinně na ni reagovat při zachování odpovědnosti, se z pandemie vynoří lépe. Lepší připravenost na budoucí krize vyžaduje pravidelné přizpůsobování architektury krizového řízení dané země,“ říká Schiller.

V naprosté většině zemí jsou také zákonodárné orgány špatně začleněny do systémů krizového řízení. Jednalo se však většinou o faktor časových omezení, protože vedoucí museli často rychle reagovat na situaci. Zejména na Novém Zélandu a v Dánsku se krizová komunikace podle odborníků alespoň osvědčila. Nejhůře v tomto ohledu během krize dopadly Maďarsko, Spojené státy, Polsko a Mexiko.

Dobře organizované demokracie se vyznačují silnějšími ekonomikami a sociálními státy
Z hlediska odolnosti svých ekonomik i sociálních států byly v prvním roce pandemie lépe připraveny Švédsko, Německo a Dánsko. Není divu, že Německo vede žebříček nejodolnějších ekonomik díky svým krátkodobým komplexním akčním plánům a připravenosti fiskální politiky. Švédsko a Švýcarsko také dostávají vysoké skóre v této oblasti. Japonsko a Francie přistávají ve středu zálohy. Spojené státy jsou v žebříčku třetí. Mexiko je opět vzadu. Všechny země se během krize zadlužily. Podpora financovaná úvěrem v některých případech pomohla zmírnit krátkodobé hospodářské a sociální dopady krize. Tato podpora však výrazně nepřispěla k dlouhodobým výzvám, jako je udržitelná transformace ekonomiky,“ říká Thorsten Hellmann, spoluautor studie a ekonom naší instituce.

READ  Jaderná energie: energetická krize pohání jaderný návrat po celém světě

[Bertelsmann Foundation]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.