Významná finanční podpora následovaná postupným omezováním výdajů

Vláda konkrétně usiluje o omezení ročního růstu reálných veřejných výdajů na 0,7% v letech 2022 až 2027. To je pod průměrnou mírou růstu v období 2007–12 a 2012–17 ve výši 1,4%, respektive 1,0%, a rovněž níže Předpokládaný růst reálného výstupu.

Zjednodušte a digitalizujte veřejné služby

Vláda bude i nadále usilovat o zjednodušení a digitalizaci veřejných služeb, jak je uvedeno v Action Publique 2022, a zaměří se na efektivní veřejné výdaje, které podporují inkluzivnější a ekologičtější růst. Vláda navíc plánuje reformovat fiskální správu zavedením pravidla víceletého utrácení, které omezuje růst výdajů vládního sektoru. To lze překonat pouze v době krize a po pečlivé parlamentní kontrole.

Je vhodný postup progresivní konsolidace, který se zaměřuje na aspekt výdajů

Vládní plán postupného snižování fiskálního deficitu prostřednictvím konsolidace založené na výdajích je vhodný, protože má tendenci být efektivnější než plány založené na příjmech. To pomůže nastartovat ekonomiku zdravou cestou po krizi. Rychlá a předčasná konsolidace bude mít pravděpodobně negativní dopady na růst a může dlouhodobě ovlivnit udržitelnost dluhu. Tento přírůstkový přístup ke konsolidaci rozpočtu však bude ve střednědobém horizontu vycházet z minima materiálně slabších finančních fundamentů.

Předpokládané počáteční fiskální salda Francie jsou slabší než u většiny ostatních zemí eurozóny, i když podobné nebo silnější než u ostatních suverénů s hodnocením AA, jako je Belgie, Česká republika, Spojené království nebo Spojené státy.

Očekává se, že schodek rozpočtu zůstane vysoký

Předpokládá se, že francouzský rozpočtový schodek zůstane v příštích sedmi letech vysoký, v průměru na 4,6% HDP, a do roku 2027 se předpokládá jeho pokles na necelá 3% maastrichtské hranice HDP. To je finanční dopad Francie na 100 miliardy eur zahrnuje plán obnovy a postupné stažení podpůrných opatření prováděných k řešení Covid-19. Obdobně se poměr veřejného dluhu stabilizuje na 118% HDP až v letech 2024–26 a do roku 2027 začne klesat, pokud v přechodných letech nedojde k výraznému ekonomickému šoku.

READ  Andrej Babiš: Bývalý český premiér prohrává případ spolupráce tajné policie

Zatímco úroveň a trajektorie francouzského dluhu je obdobná jako u ostatních suverénních dlužníků hodnocených Scope AA (jinak v České republice s pozoruhodně nízkou úrovní dluhu), vládní dluhové zatížení ponechává ekonomiku zranitelnou vůči náhlému zvýšení úrokových sazeb, chuť investora by se měla náhle zhoršit. Podobně zmenšující se fiskální prostor omezuje prostor pro proticyklická fiskální opatření v případě dalšího velkého negativního šoku.

Zatímco nižší náklady na financování podporují finanční základy, je zapotřebí rozhodnější finanční zdrženlivosti

Slabost fiskálních fundamentů bude pravděpodobně částečně zmírněna nižšími finančními náklady, které má vláda k dispozici, protože se očekává, že francouzské úrokové platby v poměru k příjmům budou v následujících letech nadále klesat. Je zřejmé, že ke zvýšení růstového potenciálu a zahájení rozhodnější dlouhodobé fiskální konsolidace je zapotřebí více strukturálních reforem, které by poměr dluhu k HDP trvale snižovaly.

To by mohlo být obtížné vzhledem k slábnoucí veřejné a politické podpoře vlády Emmanuela Macrona. Po silném odporu veřejnosti vůči některým vládním reformám průzkumy veřejného mínění ukázaly, že Macronova vítězná marže se zmenšuje ve srovnání s oblíbenou konkurencí Marine Le Penovou, což zvyšuje pravděpodobnost změny vedení po volbách v roce 2022.

Chcete-li se podívat na všechny dnešní ekonomické události, podívejte se na náš ekonomický kalendář.

Zuzana Shwedrovsky je ředitelkou hodnocení suverénního a veřejného sektoru ve společnosti Scope Ratings GmbH. Thibault FasK tomuto komentáři přispěl analytik hodnocení rozsahu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *