Výzva k předkládání návrhů projektů PROPEA/Czech Business Support (CBS) 2024

Výzva k předkládání návrhů projektů PROPEA/Czech Business Support (CBS) 2024

Velvyslanectví České republiky v Arménské republice s potěšením vyhlašuje výzvu k předkládání návrhů projektů PROPEA/Czech Business Support (CBS) na rok 2024.

Projekty PROPEA/Czech Business Support (CBS). Je jedním z nástrojů programu k posílení ekonomické diplomacie České republiky. Projekty jsou identifikovány příslušnými zastupitelskými úřady ČR (prostřednictvím žádostí potenciálních realizátorů) a schváleny Ministerstvem zahraničních věcí ČR (MZV ČR).

V Arménii program provozuje Velvyslanectví České republiky v Jerevanu a projekty realizují místní organizace (např. firmy). a Předpokládaný rozpočet pro každý projekt je maximální. 500 000 Kč (asi 20 000 eur).

Před aplikací si pečlivě přečtěte všechny níže uvedené pokyny.

Kritéria způsobilosti:

 • žadatel Musí být registrovaným místním subjektem a mít právní subjektivitu v Arménii.
 • Exekutor musí být způsobilý k podpisu smlouvy s MZV ČR, která určuje příslušnost českého práva a českých soudů.
 • Maximální český finanční příspěvek na projekt je 500 000 Kč a rozpočet nesmí tuto částku překročit. Na podporu koordinace/agregace českých firem v Arménii přitom nelze vyčlenit více než 50 000 Kč. Důrazně vám doporučujeme, abyste se nesnažili o nejvyšší možný limit financování.
 • Spolufinancování Individuální služby českých firem Je stanovena minimálně na 30 % z ceny služeb.

Hodnotící kritérium:

 • Oficiální požadavky.
 • Význam projektu.
 • Efektivita nákladů a efektivita.
 • Proveditelnost.
 • Efektivita výstupů projektu, logika projektu.

aplikace:

 • Projekt lze realizovat až po podpisu smlouvy (předpokládá se počátek roku 2024).
 • Realizace projektu nesmí začít před 1. lednem 2024 a nesmí překročit 31. října 2024 (Do tohoto data musí být projekt také vyfakturován.)
 • Finanční částka schválená k realizaci projektu v českých korunách je závazná i pro přepočet do cizí měny.
 • Převod prostředků mezi položkami na schváleném identifikačním formuláři musí být zastupitelskému úřadu písemně zdůvodněn a vysvětlen v závěrečné zprávě.

konec:

 • Realizátorem projektu je Povinnost předložit závěrečnou písemnou zprávu o projektu včetně finanční zprávy Na zastupitelský úřad nejpozději do jednoho měsíce po ukončení projektu.

Jak se přihlásit:

Balíček žádosti musí být doručen v papírové i elektronické verzi. Balíček aplikace musí obsahovat následující:

 • 1. Identifikační formulář vyplněný v angličtině (také přiloženo níže) – řádně vyplněno na počítači, orazítkováno a podepsáno oprávněnou osobou. Nepodání návrhu s rozpočtem v Kč bude mít za následek automatické zamítnutí vaší žádosti.
 • 2. Kopie osvědčení o právní registraci v obchodním rejstříku Pro žadatele (právnickou osobu).
 • 3. Doklad o oprávnění delegáta Jednání jménem žadatele (právnické osoby) v Arménii.
 • Nejsou vyžadovány žádné přílohy kromě identifikačního formuláře, kopie osvědčení o registraci a dokladu o autorizaci! Dodatečná zátěž zbytečnou dokumentací může omezit možnosti financování.

Požadavky na aplikaci: Aby byla žádost uznána za způsobilou, musí být kompletní balíček žádosti předložen v tištěné podobě (v zalepené obálce na české velvyslanectví, Nalbandyan 48/1, Jerevan) a elektronicky e-mailem na adresu yerevan@embassy.mzv.cz. Termín pro podání přihlášky je Úterý 26. září 2023 v 10:00. Každá žádost bude zaznamenána. Zastupitelský úřad nebude potvrzovat podání jednotlivých žádostí. Na žádosti podané/doručené po termínu nebude brán zřetel.

Zalepená obálka musí být označena takto:

program: PROPEA Projects/Czech Business Support (CBS) – Identification Form 2024

Jméno společnosti:

Jednající prostřednictvím (jméno, titul, funkce):

Adresa (ulice, město, PSČ, země):

Číslo pevného a mobilního telefonu:

Oficiální směnný kurz mezi AMD a CZK platný pro září 2023 je následující:

1 AMD = 0,058050 Kč (tj. 100 000 AMD = 5 805 Kč)

READ  Můžeme dezorientovat neplatiče tím, že budeme tlačit na rychlý růst, říká Tim Newark Suspenze

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *