Ocenění Czech Regulator Awards pro kategorie Dukovani Licence webu: Regulace a bezpečnost

Ocenění Czech Regulator Awards pro kategorie Dukovani Licence webu: Regulace a bezpečnost

9. března 2021

Úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) včera udělil povolení na stavbu dvou nových reaktorových bloků ve stávající jaderné elektrárně Dukovani. The preparationEZ uvedl, že získání licence na místo má připravit oznámení o nabídkových řízeních na dodavatele pro projekt rozšíření.

Čtyři stávající jednotky Dugovani (Obrázek: MPO)

Při posuzování žádosti o povolení spolupracoval tým inspektorů SÚJB, odborníků Státní agentury pro radiační ochranu a dalších odborníků, uvedl SÚJB. Postup, který trval přibližně 12 měsíců, hodnotil zprávu o bezpečnosti nákupu a další dokumenty připojené k žádosti podle jaderného zákona země. Při hodnocení žádosti SÚJB uvedla, že se může spolehnout na své dlouholeté znalosti lokality a jejích charakteristik, protože dohlíží na bezpečnost čtyř stávajících bloků závodu v Dugovani.

„Během hodnocení nebyly odhaleny žádné skutečnosti, které by bránily udělení povolení,“ uvedla vedoucí SÚJB Dana Trobov.

SÚJB licenci udělil na žádost společnosti Electrona Dugovani II, která podala žádost 25. března 2020. Publikováno Po jeho implementaci na webu SÚJB.

Electrana Dukovani II, dceřiná společnost české společnosti ČEZ, uvedla, že získání licence na staveniště bylo jedním z nejdůležitějších přípravných kroků před zahájením výstavby a výběrem dodavatele. ZEZ uvedl, že příprava a zpracování dokumentů pro licenční proces trvalo pět let a zahrnovalo více než 200 odborných inspekcí a analýz. Všechny hlavní ingredience vyrobené pro tuto práci jsou obecně dostupné.
Více než 1 600 stránek dokumentů zpracovaly tři desítky odborníků, jako jsou Electrona Dukovani II, ČEZ a další výzkumné ústavy, Univerzita Maserik nebo ÚJV Řež.

„Zaměřili jsme se na přípravu dokumentů a praxi správy,“ řekl Daniel Benek, generální ředitel a generální ředitel společnosti ZEZ. „Kromě toho jsme byli maximálně transparentní, například jsme zveřejnili úplné prohlášení o zabezpečení nákupu a další položky, aby k nim měla veřejnost přístup zdarma.“

READ  Češi vyhlašují stav nouze, zavádějí nová virová opatření

Popisuje a hodnotí dokumenty, Mimo jiné„Zda je lokalita vhodná pro umístění nové jaderné elektrárny. Například popisuje a hodnotí návrh projektu a otázky zajištění kvality, včetně přírodních podmínek, včetně zásobování vodou, a řeší počáteční dopad procesu na populaci a životní prostředí, stejně jako budoucí odstraňování rostlin.

„Připravujeme dokumenty tímto způsobem od roku 2015 a především nám to umožňuje zohlednit další potenciální energetické a klimatické cíle v budoucnosti,“ uvedl Petr Javotsky, generální ředitel Electrona Dukovani II.
Electrona Dugovani II byla založena v roce 2015 za účelem správy produktů pro konstrukci nových bloků.

Společnost pro tento projekt obdržela zprávu o posouzení dopadů na životní prostředí za rok 2019. V červenci loňského roku následoval podpis dohod mezi společností Electrona Dugovani II, ČEZ a vládou zastoupenou Ministerstvem průmyslu a obchodu. Vláda podepsala stavební smlouvu na výstavbu nového bloku v červenci s podepsanou společnostíEZ a projektovou společností Electrana Dukovani II. Tou smlouvou je vypsat výběrové řízení na dodavatele reaktorů ČEZ, vyjednat smlouvu a získat všechny potřebné licence do roku 2024, aby mohl blok fungovat do roku 2036. Vláda souhlasila s poskytnutím záruk jakémukoli politickému nebo zákonodárnému sboru ohledně rizik, kterým může projekt čelit.

Zkoumány a napsány zprávou World Nuclear NewsNapsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *